RAS

​Regional Arena for SamtidsdansRAS

Sandnes kulturhus har, som eneste scene i Stavanger-regionen, hatt dans som satsningsområde siden huset åpnet nyttårsaften 1999. I forbindelse med at Stavanger og Sandnes var Europeisk kulturhovedstad i 2008, opprettet Sandnes kulturhus et eget 2,5-årig prosjekt for å utvikle regional dans og samtidsdans.

RAS SIDEN 2007:

RAS startet som et eget 2,5-årig prosjekt med intensjon om å utvikle visning og produksjon for samtidsdans. Fra 2007 til 2009 førte RAS til utvikling av danseinteressen i regionen. Prosjektet ble utelukkende en suksess som også bidro til positive resultater for dans på et nasjonalt nivå. RAS og Sandnes kulturhus posisjonerte seg som en av få profesjonelle scener for dans utenfor Oslo.

RAS har hatt fast støtte fra Sandnes Kommune og Rogaland fylkeskommune siden 2010. Etter å ha mottatt Pilotprosjektmidler fra Norsk kulturråd i tre år, er nå RAS inne på kulturrådets støtteordning; Regionale kompesentra for dans.

RAS har tilholdssted i Sandnes kunst og kulturhus og har siden kontor i Sandnes kulturhus. Stor og Liten sal i Sandnes kulturhus og SAL 1 på KINOKINO benyttes som scener for dans. I dag består RAS av leder i en 100% stilling og produsent i en 50 % stilling.

RAS – ET PROGRAMMERENDE STED

RAS programmerer regional, nasjonal og internasjonal samtidsdans og er en av landets mest aktive scener innen kunstfeltet.

Hva er samtidsdans? RAS velger å sitere Knut Ove Arntzen på dette.

Begrepet samtidsdans blir diskutert, siden det kan sies at all dans er samtidsdans for sin tid – selv om begrepet nok har søkt å skille mellom moderne dans på den ene siden og klassisk ballett på den andre siden. Men så har vi hybridene og overgangsformene som gjør at et slikt skille blir vanskelig, noe norsk dans er et eksempel på. Oppsummerende sagt er moderne dans tradisjonen fra Isadora Duncan, men i de senere årene har også folkloreelementer og det etniske kommet inn i norsk profesjonell koreografi, noe som har gjort distinksjonene vanskeligere å gjøre” - Knut Ove Arntzen


RAS – ET PRODUSERENDE STED:

RAS er også et produserende sted og har minst en co-produksjon i året. Co-produksjon innebærer at RAS gir støtte til og bidrar til realiseringen av et prosjekt som siden vises på våre scener. Co-produksjonsstøtte kan variere fra prosjekt til prosjekt, ut fra det prosjektet krever og hva RAS har av resurser i den bestemte perioden.


Kontakt

Kontakt oss

Leder for RAS -Therese Markhus

markhus@sandnes-kulturhus.no

Mobil: +47 924 19 926


Adresse:

Mauritz Kartevoldsplass 1
4306 SANDNES
NORWAY

Sentralbord:

adm@sandnes-kulturhus.no
Telefon: 51 60 20 00Styret

Medlemmer

Medlemmer / Personlige varamedlemmer

Stanley Wirak (Ap) / Åge Elven (Ap)

Elin Synnøve Andersen (Ap) / Elin Skjeggestad (Ap)

Kristoffer Birkedal (Frp) / Jorunn B. Kvalbein (Frp)

Julian Francisco D. Osorio (V) / Unni Østråt Egeland (H)

Wenche Meinich-Bache (Frp) / Kåre-Ludwig Jørgensen (Frp)

Ekstern: Andreas Lien / Bjørg Odland

Ekstern: Turid Ottesen / Trond Rørvik

Leder: Stanley Wirak (Ap)

Nestleder: Kristoffer Birkedal (Frp)

Ansatterepresentant: Stian Bru / Merethe K. Roulund

Styrets møteplan 2017

Tirsdag 7. februar kl 18.00

Torsdag 9. mars kl 17.00

Tirsdag 30. mai kl 17.00

Tirsdag 5. september kl 18.00

Tirsdag 24. oktober kl 17.00

Tirsdag 12. desember kl 17.00


Styrepapirer

Saker og møteprotokoller

Saker og møteprotokoller

Dokumenter

Styringsdokumenter, årsmeldinger og regnskap

Styringsdokumenter, årsmeldinger og regnskap
   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier