Opplev mer

I forbindelse med arrangement kan du møte kunstnerne, få muligheten til å bli med på workshop, delta på forum og se studiovisninger.Studiovisning

RAS har flere danserkunstnere i residens på Sandnes kunst- og kulturhus sine scener. Etter noen ukers arbeid åpner koreografene dørene for visning av sitt foreløpige arbeid. Her gis publikum mulighet til å få et mer konkret innblikk i hvordan en danseforestilling blir til.


Residens/Co-produksjon

RAS er også et produserende sted og har minst en co-produksjon i året.

Residens kan søkes om i alle fasene av et prosjekt og koreografer kan søke fortløpende.

Co-produksjon innebærer at RAS gir støtte til og bidrar til realiseringen av et prosjekt som siden vises på våre scener. Co-produksjonsstøtte kan variere fra prosjekt til prosjekt, ut fra det prosjektet krever og hva RAS har av resurser i den bestemte perioden.


Workshop

Med gjestende kunstnere

Flere av kunstnerne og kompaniene som gjester RAS tilbyr workshop i repertoar. Workshopene er hovedsakelig lagt til rette for profesjonelle dansere, men noen ganger åpnes det for studenter eller barn.


Kunstnermøte

For- eller ettersnakk

Før eller etter hver forestilling tilbyr RAS et kunstnermøte hvor publikum får møte koreografer og dansere, samt å høre mer om prosessen rundt den aktuelle forestillingen.

RAS fortsetter med de populære samtalene med dansekunstnere som gjester Sandnes kunst og kulturhus i form av før- eller ettersnakk.

Samtalen varer i ca. 20 minutter og finner sted i foajeen i Sandnes kulturhus eller i kafeen på KINOKINO.

Alle er hjertelig velkommen.


RAS BARNELØRDAG

Dansekunst for barn

​De minste skal også få oppleve dansekunst. Det er gledelig å se at barn setter veldig stor pris på å bli tatt med på danseforestillinger fra tidlig alder.

Foto fra Oslo Koreografiske - We are Symphony. Forestillingen vises lørdag 16. mars.

Foto fra forestillingen - Oslo Koreografiske - We are Symphony

Forum

Hvert år arrangerer RAS forum. Til disse arrangementene inviterer vi ulike foredragsholdere som retter fokus mot det aktuelle tema for dans


Publikumsutvikling

Fokus på å ta vare på publikum

RAS arbeider kontinuerlig med publikumsutvikling blant annet i form av en times presentasjon av sesongens forestillinger.

Programmet blir presentert for videregående skoleri regionen, Kunstskolen i Stavanger, Universitetet i Stavanger og for RAS sitt publikum. Presentasjonen er gratis og kan tilbys til ulike bedrifter/foreninger. Ta kontakt med RAS dersom dette skulle være aktuelt for deg eller for din bedrift.

RAS samarbeider også med DKS fylkeskommunen, Vågen videregående skole, Stavanger katedralskole avd. Bjergsted, Universitetet i Stavanger, avdeling for musikk og dans i forbindelse med forestillinger, workshop, kunstnermøter og forum.

I tilegg er RAS en del av konseptet Barnelørdag som finner sted på KINOKINO.

Publikum er RAS viktigste bidragsyter og fokus på å ta vare på publikum er meget stor. Henvendelser fra publikum mottas med takk, se KONTAKT for mailadresser.

RAS arrangerer før og ettersnakk i anledning visning av danseforestillingene som går under navnet Kunstnermøte. Kunstnermøte finner sted i foajen på Sandnes kulturhus en halvtime før forestilling eller 10 minutter etter visning. Varer ca. 20 minutter og ledes av ulike personer som har stillinger innen kulturfeltet i regionen.

RAS har samarbeid med DKS fylkeskommunen og viser forestillinger for barn og unge. Itilegg er RAS en del av konseptet Barnelørdag som finner sted på KINOKINO.

RAS har samarbeid med Vågen vgs./dans, Stavanger katedralskole/Bjergsted vgs./dans, UIS, dans hvor det blir tilrettelagt for workshop, foredrag fra en dansekunstner og forum.

Det blir arrangert workshop for profesjonelle dansere hver sesong når kompanier gjester RAS.

Lurer du på hva samtidsdans er. A beginner’s guide to contemporary dance

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier