BARNELØRDAG - dybwikdans - Lulla

En forestilling/Et erfaringsrom. Lulla formidler en verden av sang, bevegelse og musikk, hvor vuggesang oppstår både i ny og i tradisjonell form.


Info

For barn mellom 0-2 år

Se trailer LULLA

BILLETTINFORMASJON: Vennligst kun 1 voksen pr barn. Voksne må også kjøpe billett. Benytt priskategori barn for barnebillett og priskategori voksen for voksenbillett.

Et musisk møte åpner for deltagelse fra barn og voksne, på deres egne premisser. Lulla forteller ikke en konkret historie; med utgangspunkt i vuggesanger inviteres det til kroppslige interaksjoner og musikalsk samspill der nærvær, lytting og lek er sentralt. Lulla utforsker et uttrykk som oppstår i sin helhet i scenerommet hvor kunstnerne, barna og de voksne utgjør den kunstneriske og sosiale helheten.

Forestillingen bærer preg av en åpen og inviterende form, hvor målet er å oppnå dialog og samspill med barna.

Stavangerbaserte dybwikdans har de siste årene produsert scenekunst for de aller yngste. Forestillingene er vist nasjonalt og internasjonalt. dybwikdans ønsker i sine forestillinger å skape nære møter mellom utøvere og de besøkende, hvor interaksjon og deltakelse er med på å prege forestillingene.

Lulla er første forestilling som presenteres Dansens Hus sitt prosjekt STOR kunst for små barn, som er kommet i stand med generøst støtte fra Sparebankstifltelsen DNB.

For barn mellom 0-2 år

Iscenesetter: Siri Dybwik

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS, Universitetet i Stavanger.

In English:

TICKETINFORMATION: Please only one adult per child.

An interactive production for the youngest audience where music, singing and play is central

“Lulla” conveys a world of song, movement and music, where cradle singing occurs both in new and traditional form. A musical meeting that allows for participation from children and adults, on their own premises. “Lulla” does not tell a concrete story; based on cradles, it is invites to bodily interactions and musical interaction where presence, listening and play are central. “Lulla” explores an expression that occurs in its entirety in the stage room where the
artists, the children and the adults make up the artistic and social whole. Both sound and movement bear an open and inviting form, the goal of which is to achieve dialogue and interaction with the children.

Stavanger-based dybwikdans has marked itself as a strong performer of performing arts for the youngest audience. The performances are shown nationally and internationally.

Dybwikdans wishes in their performances to create close encounters between practitioners and visitors, where interaction and participation contribute to embodying the performances

Duration: approximately 30 minutes

For children 0-2 years


Billett

BARNELØRDAG - dybwikdans - Lulla

Sal: Kulturhuset Liten sal


Medvirkende

Iscenesetter: Siri Dybwik

Komponist: Nils Christian Fossdal
Scenograf: Kit Bjørn Petersen
Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal
Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien
Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte
Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal
Faglig veileder: Thomas Cabaniss
Co-produsent: Dansens Hus
Regional produsent: RAS

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS, Universitetet i Stavanger.

In English:

Iscenesetter: Siri Dybwik
Composer: Nils Christian Fossdal
Scenographer: Kit Bjørn Petersen
Performers: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal
Studio musicians: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien
Costumes: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte
Designer/technician: Karl Oskar Sørdal
Academic supervisor: Thomas Cabaniss
Coproducer: Dansens Hus
Regional producer: RAS
Supported by: Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS,Universitetet i Stavanger.

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier