Solveig Holte - Lightness: Fleire

Lightness: Fleire er utstilling på dagtid, forestilling på kveldstid og publikasjon når som helst – eit fleirstemmig, koreografisk kollektiv.


Info

Initiativ og kunstnarleg leiing: Solveig Styve Holte

Korleis kan vi produsere eit kollektiv der vi arbeider saman, med rom for kompleks og individuell utøving?

Lightness: Fleire undersøker korleis vere saman utan å verte det same; der det kollektive handlar om å legge til rette for eit fleirstemmmig fellesskap, eller sagt med musikken; for polyfoni. Sameksistens av ulike dansar og kostymer, eit landskap av lys og stemmer der alle materiala og uttrykka får ha sin eigen taktilitet og sitt eige sjølvstende.

Å danse saman er eit fenomen der ein kan praktisere eit fellesskap, der vi gir kvarandre både røtter og venger.

Lightness er ein overgripande tittel på kunstnarlege arbeid som utforskar korleis koreografi kan manifestere seg i fleire uttrykk på same tid.

Lightness er ei øving i å halde seg levande, eit arbeid som ynskjer å produsere eit overskot fleire kan ta del i.

Lightness er initiert og leia av Solveig Styve Holte, og utviklast i samarbeid og friksjon med alle dei involverte.

Engelsk tekst:

Lightness: Fleire is an exhibition during the daytime, performance in the evening and publication at any time - a multi-party, choreographic collective.

How can we produce a collective where we work together, with rooms for complex and individual exercise?

Lightness: Fleire investigates how we can be together without becoming the same; where the collective is about facilitating a multilingual community, or said with a musical language; polyphony.

Coexistence of various dances and costumes, a landscape of light and voices where all material and expression must have their own tactility and their own self-esteem.

Dancing together is a phenomenon where one can practice a community where we give each other both roots and wings.

Lightness is an overall title on artistic work that explores how choreography can manifest itself in multiple expressions at the same time.

Lightness is a practice of staying alive, a work that wishes to produce a surplus that as many as possible can participate in.

Lightness is initiated and led by Solveig Styve Holte, and develops in collaboration and friction with all the involved mentioned.

Coprodusert av Dansearena Nord og Dansens Hus

Støtta av Norsk Kulturråd.


Billett

Solveig Holte - Lightness: Fleire

Sal: Kulturhuset Stor sal

apr 2019

Klokkeslett

Billett status

Pris 150-310

10

Onsdag

19:30

I salg!


Medvirkende

Coprodusert av Dansearena Nord og Dansens Hus

Støtta av Norsk Kulturråd.

Initiativ og kunstnarleg leiing: Solveig Styve Holte

Dans og koreografi: Pernille Holden, Ann-Christin Berg Kongsness, Marte Reithaug Sterud, Solveig Styve Holte

Kostymer og scenografi: Fredrik Floen, Matilda Karlstrøm

Musikk: Hanna Gjermundrød

Lys og scenografi: Elisabeth Kjeldahl Nilsson

Ytre auge: Loan Ha

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier