RAS Forum – Scenekunst for barn

RAS inviterer til forum hvor temaet scenekunst for barn står i sentrum. I forlengelse av barneforestillingene En million sommerfugler og Toddlernes rom av dybwikdans blir det foredrag og paneldebatt rundt produksjoner for barn.


Info

Når barnet møter kunsten

Hva skal scenekunst for barn være?

Hva er grunnen til økningen i forestillinger for de aller minste, og hva betyr dette?

Hva er forskjellen på produksjoner for barn fra 0-3 år og fra 3-8 år?

Hvordan formidler man på beste måte scenekunst for barn?

Gjennom disse spørsmålene ser vi nærmere på scenekunsten for barn og utviklingen av det unge publikummet.

Foredragsholdere: Siri Dybwik (koreograf/professor), Kirsten Halle (førstelektor i musikk), Rolf Engelsen (Kulturrådet) og Ådne Sekkelsten (Scenekunstbruket)

FORUMET ER FOR ALLE INTERESSERTE

Gratis. Påmelding: ras@sandnes-kulturhus.no


Billett

RAS Forum – Scenekunst for barn

Sal: KINOKINO - Sal 1


Medvirkende

Foredragsholdere:

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket siden 2009. I perioden 1998 - 2008 var han ansatt i Danse- og teatersentrum for å bygge opp Scenekunstbruket, og etablerte der også scenekunstfestivalen Showbox i 2005.

Han er utdannet skuespiller, og har siden 1980-tallet vært involvert i mange ulike scenekunstprosjekt som bl.a. skuespiller, regissør og komponist, samt arbeidet organisatorisk innenfor scenekunstfeltet og teaterorganisasjoner. Han har i tillegg utdanning fra Institutt for Teatervitenskap (UIO) og BI. Sekkelsten var også redaktør for artikkelsamlingen ”Et usedvanlig teater” (Norsk Teaterråd, 2000) og nå sist redaktør for antologien ”Scenekunsten og de unge” (Vidarforlaget 2014).

Kirsten Halle er førstelektor i musikk ved universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning.

Kirsten har jobbet med barnehagelærerutdanning i 15 år med undervisning i musikkpedagogikk både på bachelor- og masternivå. Hun har også 15 års erfaring som musikkformidler i de mange produksjonene til Galen i halen som har vært produsert for Stavanger Konserthus og for Rikskonsertene. Hun er knyttet til Siri Dybwik sitt toddlerprosjekt Toddlernes rom for å undersøke perspektiver på meningsdanning i kunstmøter med de yngste barna. Hvordan barnas handlinger kan forstås i en slik demokratisk teaterform kan synliggjøre dette forholdet mellom kunstens eksistensielle nytte og barnas behov for meningsdanning.

Rolf Engelsen er teaterregissør, tidligere teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder for Figurteatret i Nordland.

Engelsen har sittet en periode i scenekunstutvalget i Kulturrådet, vært scenekunstkonsulent samme sted, og er nå ansvarlig for Kunstløftet og koordinering av driftstøtten i Norsk kulturfond.

Siri Dybwik kom til Stavanger i 1990 og i løpet av de første årene ledet hun oppstarten av dansetilbudet ved Rogland Musikkonservatorium( UiS siden 2004), Kulturskolen i Stavanger og Lundehaugen videregående skole.

Hun mottok i 2006 Stavanger Kommune sin kulturpris for sitt arbeid med å bidra inn i utviklingen av den sceniske dansen. dybwikdans ble startet i 1999 og kompaniet har 3 arbeidsfelt: Stedspesifikke arbeider i det offentlige rom, talentutvikling og utøverkunnskap samt scenekunstproduksjoner for barn og unge. Det sistnevnte feltet er det viktigste. Kompaniet har siden 2007 møtt over 100 000 barn i forskjellige scenerom og DKS er en viktig arena for dybwikdans. Kompaniet har også gjort flere produksjoner for barn i alderen 0-3 år og 3-5 år. dybwikdans har i 2015 turnert internasjonalt med to av sine arbeider og de fortsetter det internasjonale arbeidet i 2016 i form av en samproduksjon i Lisboa med Companhia Musica Teatral, dette er et EØS prosjekt. Toddlernes rom skal turnere i England og kompaniets nye produksjon Prinessen på erten…eller noe sånt skal også spilles internasjonalt, den henvender seg til barn i alderen 3-5 år.

Siri Dybwik underviser ved bachelorutdanningen i dans ved UiS og hennes arbeidsområder er det fysiske arbeidet i moderne/samtidsdans, repertoar/formidling og artistic research.

   
 

Nyhetsbrev

Ved å motta vårt nyhetsbrev får du tilgang på siste nytt og våre beste tilbud levert rett til din e-post.

Firmakontakt Som firmakontakt blir du vårt bindeledd til din bedrift. Du vil motta tilbud og forhåndsinformasjon om kulturhusets forestillinger via epost. Firmakontakten skal aktivt videreformidle informasjonen til de andre ansatte i bedriften og prøve å oppmuntre til gruppebestillinger. Ønsker du mer informasjon eller om noe virker uklart kan du gjerne ta kontakt pr epost abf@sandnes-kulturhus.no eller mobil 970 91 367.

Kategorier